Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

  • GRADONAČELNICI U AKCIJI

Što je Hrvatski klub
Covenant of Mayors

Usvajanjem Europske energetske politike u 2007. godini postavljeni su temelji za aktivno sudjelovanje regionalne i lokalne uprave u energetskom razvitku zemalja članica Europske unije. Pokretanjem inicijative Sporazum gradonačelnika, Europska komisija je još jednom istaknula važnost pokretanja projekata održivog energetskog razvitka na lokalnim razinama za razvitak čitave države na načelima održivosti, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.

Opširnije >
Energetski investicijski forum

Održan završni sastanak partnera i radionica projekta TOGETHER u Zagrebu

Održan završni sastanak partnera i radionica projekta TOGETHER u Zagrebu

U organizaciji projektnog partnera Grada Zagreba, (Hrvatska), 11. i 12. travnja 2019. održan je završni radni sastanak i međunarodna radionica projekta TOGETHER (TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) kojemu su prethodili međunarodna konferencija „Neotkriveni potencijal energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene“, održana 10. travnja 2019. te studijski obilazak zgrada javne namjene koje su u procesu energetske obnove, uz uključivanje krajnjih korisnika. U ime Grada Zagreba na sastanku su sudjelovali Melita Borić, Marko Kućan i Maja Piktija iz Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.

Opširnije

10. Zagrebački energetski tjedan

10. Zagrebački energetski tjedan

U duhu održavanja dugogodišnje tradicije Grada Zagreba sa zadovoljstvom Vas pozivamo da budete dio jubilarnog 10. Zagrebačkog energetskog tjedna koji će se održati od 13. do 19. svibnja 2019.U organizaciji Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Zagrebački energetski tjedan poziva Vas na zajedničko djelovanje u interesu održivog razvoja gradova i očuvanja prirodnih resursa za sve buduće generacije. Zagrebački energetski tjedan predstavlja složeni mozaik niza događanja s ciljem uključivanja i umrežavanja svih dionika u dugotrajan proces borbe...

Opširnije

Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2017. godinu

Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2017. godinu

Grad Zadar objavio je 5. prosinca 2017. godine Natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2017. godinu. Ovim Natječajem omogućeno je vlasnicima/suvlasnicima postojećih obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra sufinanciranje sljedećih mjera povećanja energetske učinkovitosti: 1. nabava i ugradnja solarnih toplinskih sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje2. povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice3. zamjena stolarije vanjske ovojnice4. nabava i ugradnja kotla na drvnu biomasu. Građani će tijekom...

Opširnije

Objava konačne verzije Zelene knjige po provedenom savjetovanju i Bijele knjige za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050.

Objava konačne verzije Zelene knjige po provedenom savjetovanju i Bijele knjige za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050.

Priopćenje za javnost Sukladno smjernicama Povjerenstva za izradu Strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom do 2050., Energetski Institut Hrvoje Požar izradio je Zelenu knjigu odnosno analitičke podloge koje prethode izradi same Strategije. S ciljem uključivanja zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je dana 05. studenog 2018. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo konačni Nacrt Zelene knjige i pozvalo zainteresiranu javnost da dostavi svoje komentare na predloženi Nacrt Zelene knjige. Nastavno na pristigle komentare na Nacrt Zelene knjige, dorađen je Nacrt Zelene...

Opširnije

Vlada raspravlja o usvajanju prijedloga Zakona o energetskoj učinkovitosti

Vlada raspravlja o usvajanju prijedloga Zakona o energetskoj učinkovitosti

Vlada Republike Hrvatske danas bi na svojoj 183. sjednici trebala usvojiti tridesetak stranica dug Zakon o energetskoj učinkovitosti. Ukratko, prema tom Zakonu za sklapanje ugovora o energetskoj usluzi i energetskoj obnovi zgrade više neće biti potrebna suglasnost svih suvlasnika već samo natpolovične većine. Zakon predviđa i uvođenje sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije te obveze osiguravanja funkcioniranja takvog sustava. Očekuje se da će to omogućiti praćenje rezultata provedbe mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti i izvještavanje Europske komisije o ostvarenju ciljeva. Zakon se,...

Opširnije

Pogledajte arhivu vijesti >